• Dan Manolescu

  • Tax Partner

Afacerea ta are nevoie de un consultant care să perceapă riscurile şi oportunităţile legate de fiscalitate, să înteleagă particularităţile și să îți ofere soluţii, toate acestea pentru a-ți asigura planificarea fiscală şi conformarea, din punct de vedere contabil, la legislaţia fiscală din domeniu.1. Opinii profesionale
2. Răspunsuri la întrebări pe probleme de contabilitate şi fiscalitate
Răspunsurile la întrebări pot fi oferite pe loc – la telefon/în cadrul întâlnirilor și/sau în scris în termen de maximum două zile lucrătoare
3. Soluții la întrebări într-o abordare practică
Furnizarea de opinii şi interpretări pe care autorităţile fiscale le dau în cazul unor situații concrete, pe diverse teme
4. Informări legislative periodice
Informările legislative periodice cuprind modificări aduse legii fiscale sau legilor care reglementează diverse domenii de activitate specifice mediului de afaceri, precum și acțiuni oportune care ar trebui întreprinse pentru îndeplinirea obligațiilor impuse de lege și pentru economisirea fiscală. Ele sunt destinate, în general, activităţii practicienilor pentru că furnizează informaţii relevante, structurate, și sunt expuse într-o manieră care să faciliteze înțelegerea și punerea lor în practică
5. Asistenţă şi suport în cadrul controalelor fiscale, reviziei fiscale sau când sunt necesare interpretări oficiale
6. Calculul și verificarea declarațiilor fiscale