• Luminița Obaciu

  • Payroll Partner

Relaţia noastră cu partenerii de afaceri este bazată pe încredere, experienţă și suport continuu. De aceea, externalizarea operaţiunilor tale de salarizare este firească, ştiind că vei beneficia de garanţia confidentialităţii, cât şi de lucrări de calitate, executate întotdeauna cu promptitudine.1. Analiza particularităților din activitatea ta și implicațiile acestora în procesul de salarizare
2. Identificarea categoriilor de informații necesare calculațiilor lunare și întocmirii diferitelor rapoarte particularizate conform cerințelor tale
3. Defalcarea diferitelor tipuri de venituri specifice:
Tipuri de prime
Tipuri de avantaje în natură
Îndemnizații de delegare peste limita reglementată de instituțiile publice
Ajutoare
4. Defalcarea costurilor în cazul persoanelor cu contracte multiple și reflectarea lor în documentele specifice
5. Construirea/adaptarea unor elemente soft rezultate din elementele de mai sus care să răspundă tuturor necesităților de raportare specifice afacerii tale
6. Documentarea şi întocmirea dosarelor de personal
7. Documentarea şi întocmirea dosarelor de personal pentru calculul deducerilor
8. Întocmirea şi înregistrarea actelor justificative
9. Calculul salariilor
Întocmirea fişierului pentru plata salariilor, pregătit pentru încarcărea lui în bancă (această activitate presupune primirea datelor tehnice de la bancă)
Întocmirea statului de plată
Contabilizarea statului de plată - elaborarea notelor contabile conform specificaţiilor clientului - conturi analitice, împărţirea costurilor în funcţie de anumite criterii (ex: centre de cost)
Calculaţii speciale ale statelor (calcul invers, calcul raportat la o valută, calcul indexat la o sumă fixă)
Întocmirea fluturaşilor de salarii şi trimiterea fiecaruia pe e-mail, către salariaţi sau trimiterea unui singur fișier către client (care cuprinde toţi fluturaşii)
Managementul plăților salariilor nete prin întocmirea documentelor de plată și efectuarea de plăți în numele tău
10. Elaborarea ordinelor de plată pentru obligaţiile fiscale şi sociale
11. Calcularea, întocmirea şi depunerea tuturor declaraţiilor cerute de legislaţia română în materie de salarizare
Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – privind vărsămintele pentru persoane cu handicap neîncadrate - Formularul 100
Declarația 205 - declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari
Declarația 402 - declaraţie informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România
12. Completarea şi actualizarea permanentă a registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic
13. Depunerea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic şi a actualizărilor la ITM
14. Asistarea clientului (din punct de vedere financiar-contabil)
Asistarea clientului la întocmirea contractelor individuale de muncă (din punct de vedere financiar-contabil)
Asistarea clientului la întocmirea documentelor privind modificări ale clauzelor contractuale (din punct de vedere financiar-contabil)
15. Redactarea diverselor adeverinţe necesare persoanelor fizice prelucrate
Adeverinţă pentru bănci
Adeverinţă pentru stabilirea indemnizaţiei de creştere a copilului
Adeverinţă necesară pentru medic
16. Elaborarea și depunerea cererilor de recuperare FNUASS și completarea certificatelor de concedii medicale
Întocmirea cererilor de recuperare FNUASS
Depunerea cererilor de recuperare FNUASS
Completarea rubricilor din certificatele de concedii medicale (destinate angajatorului)
17. Întocmirea rapoartelor diverse
18. Completarea rapoartelor statistice cu informaţii referitoare la salarizare
19. Asistenţă în cadrul controalelor/audit
20. Asistenţă în alte activităţi în relaţia cu autorităţile fiscale